Detta är ett koncept för att stödja innovatörer i tidigt stadium genom uppdragsfoto. Mikael anlitas för att närvara vid event som är relaterade till hållbarhet, innovation, etc. Han fotograferar och uppdragsgivare får bilder (med fri användning). Man betalar uppdrag på 2 timmar, 4 timmar, eller annan tid efter överenskommelse. Timpriset är 1150 SEK. Av detta går 30% till stöd för innovatörer med hållbara idéer. Som ett mikrobidrag.

Uppdragsgivare betalar inte mer än vad det skulle kosta vid vanliga uppdrag. Tiden som Mikael investerar omvandlas till mikrobidrag för innovatörer med hållbara idéer.

Uppdragsgivare kommer (om de vill) listas på denna hemsida som bidragsgivare för stöd till innovatörer för hållbara lösningar.

Mikael är frilansfotograf sedan 2005. Han har god erfarenhet av att fånga tillfällen och händelser vid event. Utrustning: Canon EOS 5D MKIII, och Canons objektiv i L-serien. Se fler bilder på Bildsinne.
Hans bakgrund är forskning om material för energi och miljö, undervisning kring framtidens miljöteknik, skapa innovationsprocesser, regional och nationell tillväxt inom avancerade material.

Även andra typer av uppdrag. Bara de är kopplade till hållbarhet och innovationer, och inte minst nyttiggörande. Mikael är även en erfaren föreläsare. Han verkar också inom innovationsutveckling, läs om Clustering Dynamics.