Eskalera nyttiggörandet

Några år efter att jag gjort klart min avhandling 1999 så gick jag några doktorandkurser. Som förkovran i min bana av kommersialisering från forskning som jag började 2005. För drygt tio år sedan genomgick jag kursen ”intellectual property as business tool”. Innan vårt första egna företag eller technology transfer.

Sedan dess har vi använt några insikter kring patent, men jag kan inte säga att jag nyttjat det här med patent, varumärken, design och upphovsrätt strategiskt. Ett par patent, ett par namnskapelser för varumärkesinriktade värden. Det har varit mycket fokus på vad vi har på bordet. Inte tittat upp och fäst blicken på var ska vi sitta i framtiden. Lite av innovatörens dilemma, att främst ha ögonen på innovationen men inte lika mycket på tid och rum så det kommer i ett sammanhang där någon faktiskt vill betala för innovationen. Att titta på IP är att börja planera 5-10 år framåt. Ibland behöver man höra saker igen för att påminnas och sätta det i nya perspektiv. Få nästa tio år att bli mer systematiska så att det blir fler fall av kommersialisering från innovationer. Att eskalera nyttiggörandet.