Under närmare 10 år har Mikael undervisat om miljö. Kursen “Miljö och Fysik” omvandlades till “Framtidens Miljöteknik”. I maj 2019 föreslogs det att kursen ska inte längre ges.

En stor behållning var deltagarnas utbyte. Genom att ta upp egna kunskaps- och intresseområden så blev det som ett forum. Man lär sig av varandra, får nya kontakter, inspiration och samarbeten.

Vi vet inte vilka innovationer som blir lyckade i framtiden. Men vi vet att det är människor som driver fram dem.

Därför startar vi forumet Framtidens Miljöinnovationer. Syftet är att få människor intresserade av hållbarhet och innovationer att träffas. Förhoppningen är att det ska trigga nya koncept när olika aspekter (personlighet, kompetenser, etc) möts.

Låter det intressant? Kontakta Mikael, första mötet blir i augusti.

Är ni en organisation som vill vara aktiva kring detta tillsammans? Jättebra, kontakta Mikael.