Om Materialize Sweden

Efter att tanken pyrt under ett år så är det dags att dra igång. Mikael har forskat om utveckling av material och deras framställningsprocesser sedan 1995, varit entreprenöriellt aktiv sedan 2005 med flera erfarenheter av uppstartsföretag och technology transfer. Han har undervisat inom miljöteknik, samt varit regionalt och nationellt aktiv kring nyttiggörande relaterat till innovationer och avancerade material sedan 2013.

Materialize Sweden är ett koncept för att öka takten kring att nyttiggöra fler innovationer genom att stödja människor som driver idéer och koncept kring hållbarhet. Svenska innovatörer med hållbara idéer. Bidra till att idéer att materialiseras på både kort och lång sikt. Bygga upp mer kompetens med engagerade människor.

Idag finns flera sätt i samhället för att stödja innovatörer. Ofta saknas stöd för de tidigare idéerna. Ta dem vidare till nästa steg. Ta innovatörer vidare. Stödja och uppmuntra innovatörer. Vilket utvecklar människan bakom innovatören. Människan som är den viktigaste kraften, inte minst för att långsiktigt införliva innovationer. Skapa nya innovationer även om man misslyckats tidigare, uthållighet, verka ihop med andra. Sinnesbilden att vi bidrar gemensamt mot ett mål av att öka hållbarhet.

Man kan se 2018 som klimatkrisåret. Klimatfrågorna var relevanta sedan tidigare, men blev mer uppmärksammat 2018. År 2019 brann Notre Dame. Helt plötsligt ville människor bidra med egna pengar för återuppbyggnad. Detta gav Mikael idén att innovatörer, och organisationer som vill stödja hållbarhetsinnovatörer, kan bidra till att öka takten av innovationer som har potential för en mer hållbar värld.

Mikael har inte egna pengar, men han kan bidra med tid. Organisationer har pengar och behov av att event och aktiviteter syns mer så andra får ta del av det goda som händer kring hållbarhet och innovationer. Därför går 30% av pengar från uppdrag till ekonomiskt stöd för innovatörer med hållbara idéer. Att stödja idéen är inte det primära, utan att innovatören får stöd. Det gäller inte minst unga människor.

Uppdragsgivare betalar inte mer än vad det skulle kosta vid vanliga uppdrag. Tiden som Mikael investerar omvandlas till ett ekonomiskt stöd för innovatörer med hållbara idéer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *