För innovationsutveckling mot hållbarhet så finns en hel del om innovationer mot samhälle, innovationer mot jordbruk, innovationer mot … ja, en hel del.

Ytterst lite träffar om innovatörer mot hållbarhet. Vilket förvånar eftersom det är människor dom skapar innovationer, affärer, och allt mot hållbarhet.

En innovatörsroll i dagens klimatkrisande samhälle är mycket mer än en uppfinnare i ett garage. Vi blir lätt överväldigade av den komplexitet som uppstår när vi måste sluta tänka kortsiktigt. Det håller inte längre att motivera med ekonomisk vinst för en innovation. Vi måste tänka att arbeta tillsammans, min innovation räcker inte till i en hållbar cirkel om inte andra även rör sig framåt. Vi måste tänka cirkulär ekonomi. Återvinning. Tänka miljövinst istället för ekonomisk vinst.

Mikael har över tio år medverkat i en entreprenörskapsgrupp. Nyttan har varit att bolla med varandra. Förstå lite till genom utbyte.

Det behövs även för innovatörer. Därför initierar Mikael ”Innovatörer mot hållbarhet”. Syftet är att medlikar ska skapa utbyte och stötta varandra. Låter det intressant? Kontakta Mikael.