mikael@materializesweden.se

0734-170165

Linkedin

Materialize Sweden är ett koncept för att öka takten kring att nyttiggöra fler innovationer genom att stödja människor som driver idéer och koncept kring hållbarhet. Innovatörer i Sverige med hållbara idéer. Att fler idéer materialiseras på både kort och lång sikt.

Detta är ett initiativ av Mikael Syväjärvi. Han har forskat om utveckling av avancerade material för energi och miljö sedan 1995, och entreprenöriellt aktiv sedan 2005 med flera erfarenheter av uppstartsföretag och technology transfer. Han har undervisat inom miljöteknik, samt varit regionalt och nationellt aktiv kring nyttiggörande av innovationer från avancerade material sedan 2013, särskilt inom regional smart specialisering och nationella strategiska innovationsprogram. Under dessa aktiviteter har han använt sin erfarenhet som frilansfotograf (sedan 2005) att synliggöra aktiviteterna.

Idag finns flera sätt i samhället för att stödja innovatörer. Ofta saknas stöd för de tidigare idéerna. Ta dem och innovatörer vidare till nästa steg. Stödja och uppmuntra innovatörer. Den människa som är den viktigaste kraften, inte minst för att långsiktigt införliva innovationer. Skapa nya innovationer även om man misslyckats tidigare. Ha uthållighet, fortsätta att verka ihop med andra. Sinnesbilden att vi bidrar gemensamt mot hållbara mål.

Mikael har inte egna pengar, men han kan bidra med tid. Organisationer har pengar och behov av att event och aktiviteter syns mer så andra får ta del av det goda som händer kring hållbarhet och innovationer. Därför går 30% av pengar från uppdrag till mikrobidrag för innovatörer med hållbara idéer. Att stödja idéen är inte det primära, utan att innovatören får stöd. Det gäller inte minst unga människor.

Uppdragsgivare betalar inte mer än vad det skulle kosta vid vanliga uppdrag. Tiden som Mikael investerar omvandlas till ett ekonomiskt stöd för innovatörer med hållbara idéer.